YKS DİL (YDT)

Yks Dil

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yılda 1 kez düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS), ülkemizde bulunan öğrencilerin üniversiteye yerleşmek için girdikleri bir sınavdır.

 

YKS ile üniversiteye yerleşmek isteyen öğrencilerin 5 ana puan türünden (sözel, sayısal, eşit ağırlık, dil ve TYT) kendi alanlarına yönelik belirli bir puan almaları gerekiyor. YKS 2 oturum halinde gerçekleşmektedir. 1. oturumda öğrenciler öncelikte Temel Yeterlilik Sınavı’na(TYT) tabi tutulur. Bu sınavdan barajı geçebilen öğrenciler AYT ve YDT sınavlarına girmeye hak kazanır. Yabancı Dil Testi(YDT) yani YKS-3 dil puan türüne karşılık gelmektedir.

 

Soru: YDT adayları AYT’ye de girmek zorundalar mı?

Dil öğrencilerinin AYT’ye girme zorunluluğu yoktur. Adaylar isteğe bağlı olarak  AYT sınavına da girebilir. Fakat AYT sınavından alınan puan dil puanınıza bir etki etmez.

 

YKS-3 (YDT) (YKSDİL) Nedir?

 

YKS-3 (YDT) ülkemizde bulunan üniversitelerin yabancı dil bölümlerine yerleşmek isteyen adayların girmeleri zorunlu olan dil sınavıdır. Toplam 80 sorudan oluşan YDT için verilen sınav süresi 120 dakikadır. Yabancı dil okumak isteyen öğrencilerin TYT sınavıyla birlikte YDT sınavına da girip gerekli puanı almaları gerekir. Üniversitelerin dil üzerine eğitim veren bölümlerine yerleşmek isteyen adaylar için dil puan türünün hesaplanmasında %40 TYT ve %60 YDT başarısı göz önünde bulundurulur. Dolayısıyla üniversitelerin dil bölümlerine yerleşmek isteyen adaylar hem TYT hem de YDT sınavlarına girerek belirli bir puan elde etmeleri gerekmektedir.

 

YDT’ye Kimler Girebilir?

 

YDT sınavı üniversitelerin dil bölümlerine yerleşebilmek için hazırlanmış bir sınavdır. Sınava kimler girebilir;

 

   – Kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

   – Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

   – Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

   – Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

 

Ayrıca Türk vatandaşlığından çıkmış olanlar 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. KKTC uyruklu adaylar ile Bulgaristan’dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında sınava başvuru yapabilirler.

 

ÖNEMLİ!

Durumları yukarıdaki şartlara uyan yabancı dil uyruklu adaylar sınava başvuru yapabilirler fakat; bu adaylar yükseköğretim programlarının tercih süreleri başlamadan önce T.C uyruğuna geçmedikleri sürece Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan yükseköğretim programlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.

 

 

YDT Konuları ve Soru Dağılımı

 

YKS'nin 3. oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı 5 farklı dil üzerinden düzenlenmektedir. Bu diller; İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça’dan oluşmaktadır. Sınava girecek olan öğrenciler hangi dilde hazırlanacak ise o dile yönelik belirlenen konu başlıkları ve soru tiplerine çalışma sağlamalıdır. Aşağıda belirtilen konu başlığı ve soru tipleri 5 dili kapsayacak şekilde verilmiştir.

 

YDT Konu Başlıkları ve Soru Dağılımı

   *Kelime Bilgisi – (5 soru)

   *Dil Bilgisi – (10 soru)

   *Cloze Test – (5 soru)

   *Cümleyi Tamamlama – (8 soru)

   *İngilizce Verilen Cümlenin Türkçe Karşılığını Bulma – (6 soru)

   *Türkçe Verilen Cümlenin İngilizce Karşılığını Bulma – (6 soru)

   *Paragraf – (15 soru)

   *Anlamca En Yakın Cümleyi Bulma – (5 soru)

   *Paragrafta Anlam Bütünlüğünü Sağlayacak Cümleyi Bulma – (5 soru)

   *Verilen Durumda Söylenecek İfadeyi Bulma – (5 soru)

   *Diyalog Tamamlama – (5 soru)

   *Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi Bulma – (5 soru)

 

Not: *Soru dağılımları yıllara göre ortalama veriler baz alınarak belirtilmiştir.

 

Yıl Boyunca Deneme Sınavları

Öğrencilerimize Her Dersten Soru Bankası

Soru Bankası

Yıl Boyunca Sınırsız Yaprak Test

Birebir Özel Ders

Bu eğitimi Birebir YKS Hazırlık Kursu kapsamında da alabilirsiniz.

Hemen Ara